محصولات مانده در انبار که دارای ایرادات جزیی هستند با تخفیف 45 درصد تا 70 درصد 

10 / 10
از 1 کاربر